ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Η Ενδοδοντία είναι ένας τομέας της Οδοντιατρικής με πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση του δοντιού που έχει υποστεί βλάβη. Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι μια πολύ απαιτητική και λεπτομερής εργασία, που χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, ώστε να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται επιτυχώς.

Βλάβες που χρήζουν ενδοδοντικής θεραπείας

Στο εσωτερικό του δοντιού, υπάρχουν αγγεία, νεύρα, φλέβες και αρτηρίες (μαλακός ιστός), που ονομάζουμε οδοντικό πολφό. Σε περιπτώσεις όπου σχηματίζεται σοβαρή μόλυνση ή έχει επέλθει νέκρωση στον πολφό των ριζικών σωληνών του δοντιού, η ενδοδοντική θεραπεία είναι η πρωταρχική λύση.

Το Ενδοδοντικό Τμήμα της Dental Care αναλαμβάνει Ενδοδοντικές Θεραπείες με τη χρήση μικροσκοπίου, χάρη στο οποίο ο ειδικός Ενδοδοντιστής μπορεί να παρέμβει και να εργαστεί με ακρίβεια εντός του ριζικού σωλήνα. Κατά τη διαδικασία, το δόντι απομονώνεται, καθαρίζεται και ο κατεστραμμένος ή νεκρός πολφός αφαιρείται. Ο κενός χώρος που μένει, γεμίζει στεγανά με ειδικό υλικό και στη συνέχεια σφραγίζεται, ώστε να αποφευχθεί επαναμόλυνση. Συνήθως, μετά τη θεραπεία, για την ενίσχυση του δοντιού, τοποθετούμε μια θήκη ή ένα επένθετο, που το καλύπτει και το προστατεύει.