ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Τοπική ψηφιακή ακτινογραφία, με χρήση σένσορα, για περιορισμένες βλάβες.