ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Η Ορθοδοντική αποτελεί αυτόνομη ειδικότητα της Οδοντιατρικής και ασχολείται με την μετακίνηση των δοντιών, καθώς και τις μεταβολές του στοματογναθικού συστήματος για ένα αισθητικά αρμονικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, με τη χρήση των αντίστοιχων ορθοδοντικών μηχανισμών.

  • Αόρατους νάρθηκες (invisalign)
  • Σιδεράκια μεταλλικά ή λευκά
  • Εσωτερικά σιδεράκια
  • Ορθοδοντικούς μηχανισμούς

Οι εξειδικευμένοι Ορθοδοντικοί θα σας προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία, ή συνδυασμό θεραπειών, που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη δυσκολία του προβλήματος, την ηλικία, τη μέθοδο που θα επιλεγεί, καθώς και από τη συνεργασία του ίδιου του ασθενούς.

Επιπλέον, δίδεται μεγάλη σημασία στην Προληπτική Ορθοδοντική. Η Προληπτική Ορθοδοντική απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών και αποσκοπεί στην επιδιόρθωση προβλημάτων σε πρώτη φάση, ώστε να μπορεί να αποφευχθεί ή να γίνει αποτελεσματικότερη η οποιαδήποτε ορθοδοντική θεραπεία αργότερα. Χαρακτηριστικά, η πρώιμη ορθοδοντική εκτίμηση και θεραπεία, βελτιώνει ή επιδιορθώνει τυχόν προβλήματα της άνω και κάτω γνάθου, διορθώνει τις θέσεις δοντιών και προλαμβάνει εξαγωγές μονίμων δοντιών που ενδεχομένως να χρειάζονταν για τη διευθέτηση του συνωστισμού.

Ορθοδοντική Αργυρούπολης Invisalign σιδεράκια