ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η σύγχρονη Ψηφιακή Απεικόνιση αποτελεί ένα απαραίτητο, βοηθητικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του Οδοντιάτρου, για τη σωστή διάγνωση, τον καθορισμό του σχεδίου θεραπείας, την παρακολούθηση της θεραπείας, την εξέλιξη μιας βλάβης κ.ά.
Το Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Care επενδύοντας διαρκώς σε οδοντιατρικό εξοπλισμό αιχμής, πραγματοποιεί:

  • Ψηφιακή Ενδοστοματική Ακτινογραφία
  • Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία
  • Ψηφιακή Υπολογιστική Τομογραφία CBCT
Digital Dentistry Ψηφιακή Απεικόνιση στόματος