ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΩΝ

Η Dental Care  διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα Εμφυτεύματα Οδόντων, τα οποία αποτελούν την πλέον σύγχρονη επιλογή για την αποκατάσταση εξαχθέντων ή ελλειμματικών δοντιών. Η εν τω βάθει επιστημονική γνώση του αντικειμένου και ο αριθμός περιστατικών μας, όσο και η επιλογή υψηλής ποιότητας υλικών και εργαλείων από εγκεκριμένες προμηθεύτριες εταιρείες, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε στον ασθενή μια ανώδυνη και επιτυχημένη αποκατάσταση της νωδής περιοχής, άμεσα και αξιόπιστα, επιτρέποντας τη διατήρηση της ακεραιότητας των παρακείμενων δοντιών.

εμφυτεύματα δοντιών άριστης ποιότητας