ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία είναι η ακτινογραφική τεχνική που παρουσιάζει συγκεντρωτικά σε μια μόνο εικόνα όλα τα δόντια και τα οστά τόσο της άνω και της κάτω γνάθου. Απεικονίζει και παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των δοντιών του ασθενούς, τους φρονιμίτες, το ιγμόρειο, την κροταφογναθική διάρθρωση και τα οστά των γνάθων. Μπορεί επίσης να αναδείξει και άλλες παθολογίες όπως όγκους των γνάθων, ιγμορίτιδα καθώς και διαταραχές των κροταφογναθικών αρθρώσεων.